021-79136

مساله ای که امروزه وقتی برنامه نویسی به آن فکر میکند ابتدا ذهنش. معطوف به گوگل خواهد شد ٫ سرویسی از گوگل به نام گوگل مپ که چند سالی است پولی شده و دیگر به رایگان در دسترس مردم نیست . این سرویس جز قوی ترین سرویس های تحت و برای اهداف جی ای است که به دلیل حجم وسیعی از اطلاعات دقیق که توسط افراد و دوست داران گوگل در سراسر دنیا مرتب به روز می شوند بهترین مرج نقشه نیز محسوب می گردد . ولی چه بسا که پولی شدن. این سرویس از طرف گوگل با اینکه تمام اطلاعات آن ره رایگان توسط افراد سراسر دنیا جمع آوری می شود کاریست عجیب گرچه من هرگز هزنیه نرم افزار را عجیب نمیدانم ولی این سرویس با وجود رقبایی چون leaflet ادامه. پولی بدونش در این شرایط منطقی نیست !

 

لیفلت زیاد شناخته شده نیست شاید شما با. OSM بیشتر آشنا باشید یا همان open street map در واقع او اس ام. فقط بانک. اطلاعاتی بر روی بستر لیفلت است . 

سعی میکنم در این آموزش ها ٫ آموزش هایی جهت باز بینی اطلاعات نقشه ٫ پیاده سازی اطلاعات نقشه و API های کاربردی آن همه به رایگان در وب سایت خود در قالب یک   سرویس را ارائه دهم ٫ همین طور با توجه به فعالیت هایی که در حوزه GIS سالهاست توسط هم تیمی. های خود دارم به زودی قول ارائه API معابر شهری و روستایی ایران را نیز خواهم داد که بر همین بستر لیفلت پیاده خواهد شد . گرچه در جی آی اس مهم طول و عرض است شما میتوانید اطلاعات را در هر بستری. حتا گوگل نیزت پیاده. کنید.

 

به امید آموزش های رایگان حوزه  GIS و برنامه نویسی آن برای همه .

 

, , , , , , ,